;

Nowe media i e-biznes

Specjalność: Media i komunikacja społeczna

Specjalność: e-biznes

dziedzina: nauki społeczne

Profil kształcenia: praktyczny

poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Studia trwają 3 lata, 6 semestrów

Jeżeli chcesz studiować administrację i zastanawiasz się nad wyborem uczelni, postaw na PUZ we Włocławku. Tylko tutaj zostaniesz zauważony i doceniony. Na każdym kroku otrzymasz szansę na swój rozwój i możliwość podnoszenia swoich kompetencji. Zdobędziesz cenną wiedzę praktyczną, która jest równie ważna jak wiedza teoretyczna. Setki godzin praktyk zawodowych pozwolą Ci na zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności, dzięki którym Twój start na rynku pracy będzie łatwiejszy. Zapisz się na administrację i zadbaj o swoją przyszłość. Tak jak ja to zrobiłem.

Jakub Lewandowski student kierunku Administracja

Jeśli jesteś kreatywny, lubisz pisać, interesujesz się mediami i reklamą to ten kierunek jest dla Ciebie! Współcześnie rynek pracy jest bardzo wymagający w stosunku do swoich pracowników. Studiując nowe media i e-biznes uzyskasz wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, psychologii, nauk o kulturze i mediach, marketingu czy zarządzania. W trakcie 3 lat odbędziesz prawie 500 godzin praktyk zawodowych, które doskonale przygotują Cię do przyszłego zawodu. Kto Cię będzie uczył? W PUZ spotkasz samych praktyków - osoby, które są związane z mediami i e-biznesem na co dzień. Taka wiedza jest szybciej przyswajalna, ponieważ Wykładowcy pokazują studentom „życie od kuchni” i dzielą się opiniami z pierwszej ręki. Po studiach możesz pracować naprawdę wszędzie - zaczynając od portalu internetowego, kończąc na dziale marketingu w firmie produkcyjnej. Prawda, że nie ma to ze sobą nic wspólnego? Po skończonych studiach zaczęłam pracę w agencji kreatywnej, gdzie pomagam firmom budować ich wizerunek za pomocą nowych mediów, a także narzędzi e-commerce. Cieszę się, że mogłam studiować na PUZ we Włocławku. Plany zajęć są elastyczne, a wykładowcy to specjaliści w swoim fachu. Jestem dumną absolwentką i bardzo cieszy mnie szybki rozwój uczelni.

Karina S. absolwentka kierunku Nowe media i E-biznes

Co zyskujesz wybierając ten kierunek?

 • Nabędziesz umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauk prawnych i nauk o administracji;
 • Będziesz przygotowany do pracy w różnych rodzajach administracji publicznej;
 • Poznasz zasady prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Poznasz praktyków, reprezentujących instytucje ważne dla bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji.

Kierunek administracja w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku to propozycja dla tych, którzy pracują bądź zamierzają poświęcić się pracy w administracji publicznej, w organach ścigania, służbach mundurowych lub podmiotach prywatnych związanych z sektorem publicznym. Gwarancją jakości są znakomici i doświadczeni praktycy realizujący zajęcia dydaktyczne, a także spotkania z praktykami, wizyty studyjne i inne możliwości podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności.

dr Fabian Nalikowski Kierownik Zakładu Administracji

Jeśli jesteś kreatywny, lubisz pisać, interesujesz się mediami i reklamą to ten kierunek jest dla Ciebie! Współcześnie rynek pracy jest bardzo wymagający w stosunku do swoich pracowników. Studiując nowe media i e-biznes uzyskasz wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, psychologii, nauk o kulturze i mediach, marketingu czy zarządzania. W trakcie 3 lat odbędziesz prawie 500 godzin praktyk zawodowych, które doskonale przygotują Cię do przyszłego zawodu. Kto Cię będzie uczył? W PUZ spotkasz samych praktyków - osoby, które są związane z mediami i e-biznesem na co dzień. Taka wiedza jest szybciej przyswajalna, ponieważ Wykładowcy pokazują studentom „życie od kuchni” i dzielą się opiniami z pierwszej ręki. Po studiach możesz pracować naprawdę wszędzie - zaczynając od portalu internetowego, kończąc na dziale marketingu w firmie produkcyjnej. Prawda, że nie ma to ze sobą nic wspólnego? Po skończonych studiach zaczęłam pracę w agencji kreatywnej, gdzie pomagam firmom budować ich wizerunek za pomocą nowych mediów, a także narzędzi e-commerce. Cieszę się, że mogłam studiować na PUZ we Włocławku. Plany zajęć są elastyczne, a wykładowcy to specjaliści w swoim fachu. Jestem dumną absolwentką i bardzo cieszy mnie szybki rozwój uczelni.

Karina S. absolwentka kierunku Nowe media i E-biznes

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • osób zainteresowanych tematyką komunikacji społecznej, nowych mediów, e-biznesem, grafiką, dziennikarstwem, reklamą;
 • osób prowadzących swoje własne firmy, chcący rozwinąć swoją wiedzę na temat marketingu i mediów społecznościowych;
 • do osób działających już w sektorach PR, promocji, marketingu.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Absolwent specjalności Media i komunikacja społeczna posiada ogólną wiedzę z zakresu socjologii, psychologii, nauk o mediach i kulturze, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, marketingu i zarządzania. Ta podbudowa teoretyczna pozwala mu odnaleźć się na rynku pracy w obszarach promocji usług i towarów, kreowania wizerunku firmy, we współpracy z mediami i pracy w mediach (w tym internetowych); jest też przygotowany do samozatrudnienia.
 • Specjalność E-biznes kształci absolwentów do pracy w każdym środowisku zawodowym. Są oni przygotowani zarówno do kreowania własnych przedsięwzięć biznesowych w sieci, jak i do pracy w dowolnej instytucji, na stanowiskach związanych z zarządzaniem jej aktywnością w Internecie. Absolwent specjalności E-biznes posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje łączące w sobie elementy o charakterze technologicznym (projektowanie stron internetowych) z zarządzaniem (np. budowanie strategii, zarządzanie projektami), ze szczególnym naciskiem na nowoczesny marketing.

Atuty nowych mediów we Włocławku

 • Praktycy w roli wykładowców, którzy zajęcia dydaktyczne opierają na podstawie własnych działań;
 • 960 godz. praktyki zawodowej w firmach związanych z kierunkiem;
 • Przy kierunku pracuje Rada Ekspertów składająca się z przedstawicieli m.in. z Centrum Kultury Browar B., TV Kujawy, toruń.direct, Exea Smart Space, Nokia, Klaster Biznes i Innowacje we Włocławku;
 • Przy kierunku działa Koło Naukowe "Nowe Media", w którym studenci realizują niestandardowe projekty.

Perspektywy zatrudnienia

Dokąd po studiach?
 • agencje: Social Media, PR, Marketingowe,
 • start-up'y,
 • firmy internetowe, zajmujące się sprzedażą w Sieci,
 • biura prasowe,
 • organizacje zajmujące się promocją regionu;
Przykłady stanowisk pracy
 • manager/specjalista ds. e-marketingu,
 • konsultant e-biznesu,
 • manager/specjalista ds. mediów społecznościowych,
 • marketing manager,
 • kierownik projektu internetowego.

Wybrane przedmioty

 • Psychologia reklamy
 • Marketing polityczny
 • Projektowanie graficzne
 • Social media marketing
 • Public Relations
 • Efektywny copywriting
 • Strategie i modele e-biznesu
 • Prawo e-biznesu
 • Psychologia zachowań konsumenckich
 • E-dziennikarstwo

Wykładowcy

dr hab. Piotr Zariczny

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Nowych Mediów, ekspert w zespole promocji miejskiego Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, autor 4 monografii naukowych i ponad 100 artykułów naukowych i ekspertyz z zakresu: polityki społecznej, komunikacji i historii stosunków międzynarodowych. Germanista, politolog i historyk. Wielokrotny stypendysta niemieckich fundacji (KAS, DAAD, FWPN, Polen-Institut in Darmstadt). Jako audytor ISO, pracownik samorządowy i tłumacz przysięgły języka niemieckiego współpracował z wieloma instytucjami, zarówno przedsiębiorstwami (np. TUEV SUED Monachium, PGNiG), jak i jednostkami administracji publicznej w zakresie: systemów zarządzania jakością ISO 9001, 14001 i 18001 oraz promocji miast i miejsc.

mgr Patryk Ciechanowski

Kierownik zakładu Nowych Mediów, ekspert marketingu, przedsiębiorca, bloger i organizator wydarzeń o tematyce marketingowej. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. pracując jako Marketing&Social Media Manager w agencji marketingowej. Odpowiadał za budowę i wdrażanie strategii komunikacji marek w mediach społecznościowych dla kluczowych klientów. Ukończył studia z zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii w zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w takich zagadnieniach jak: storytelling, copywriting, grywalizacja, psychologia podejmowania decyzji, zarządzanie e-biznesem.

dr Maciej Krzemiński

Adiunkt

Polonista,
Kulturoznawca

dr Agnieszka Powierska

Adiunkt

Filmoznawca

mgr Marcin Ogiński

Wykładowca

Specjalista
ds. marketignu

dr Piotr
Krzywicki

Adiunkt

Psycholog

Partnerzy merytoryczni

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja elektroniczna: od 7 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r.
Termin składania dokumentów od 21 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 22 lipca 2021 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 23 lipca 2021 r. Rekrutacja elektroniczna: od 7 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r. Termin składania dokumentów od 21 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 22 lipca 2021 r. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 23 lipca 2021 r.

Zobacz także

Skip to content