;

28 stycznia Dniem Ochrony Danych Osobowych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W tym roku obchodzimy XV Dzień Ochrony Danych Osobowych ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest on w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli na kwestie związane z ochroną danych osobowych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie.

W ramach obchodów XV Dnia Ochrony Danych Osobowych Pan Robert Kwaśniewski Inspektor Ochrony Danych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku wziął udział w zdalnej konferencji organizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych pt. „Realna ochrona danych osobowych w zdalnej rzeczywistości”.

Celem konferencji była wymiana poglądów na temat sposobów zapewnienia efektywnego systemu ochrony danych osobowych, w szczególnym odniesieniu do wyzwań związanych ze stosowaniem przepisów RODO w nowej rzeczywistości spowodowanej pandemią COVID-19, a zwłaszcza wprowadzaniem narzędzi i procedur mających na celu walkę z epidemią, potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, czy organizacją pracy zdalnej.

Więcej aktualności z PANS

Skip to content