;

Zmiany w systemie świadczeń i praw studentów

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – wprowadzono zmiany w systemie świadczeń i praw studentów, poniżej dwie istotne informację dla studentów/absolwentów:

PRZEDŁUŻONA WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH

Legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.

ZAWIESZENIE SPŁAT KREDYTÓW STUDENCKICH

Na wniosek kredytobiorcy złożony do końca roku akademickiego 2019/2020 można ubiegać się o zawieszenie spłaty kredytu studenckiego na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Skip to content