;

Zapraszamy na XV Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową ,,Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Wydział Nauk
Inżynieryjno-Technicznych

serdecznie zapraszają na

XV Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową

,,Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne
w globalnej gospodarce”

Włocławek, 14 maja 2024 r.

godz. 14:00

konferencja online: MS Teams

Patronat honorowy:

JM Rektor PANS we Włocławku

dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza stanowi wyzwanie dla jednostek, grup i całych społeczeństw. Powoduje konieczność nie tylko dostosowania się, ale też wyjścia naprzeciw zmianom globalnej gospodarki w kreatywny i innowacyjny sposób.  W tym kontekście wyjątkowego znaczenia nabiera Studencka Konferencja Naukowa, gdzie prezentowane referaty obejmują szeroki zakres tematyczny umożliwiający wymianę poglądów i rozwój wiedzy. Organizowana konferencja adresowana jest do studentów reprezentujących dziedzinę nauk społecznych, humanistycznych, inżynieryjno-technicznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa nad aktualnymi problemami globalnej gospodarki w ramach sekcji tematycznych.

Tegoroczna konferencja odbywać się będzie w sposób zdalny za pośrednictwem MS Teams.

        Serdecznie zapraszamy!

Komitet naukowy konferencji:

dr Ewa Podlewska, prof. PANS – Przewodnicząca Komitetu Naukowego, Prorektor ds. Nauczania i Studentów PANS we Włocławku

dr n. med. Beata Haor, prof. PANS – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PANS
we Włocławku, Pełnomocnik Rektora ds. Działalności Naukowej

dr Paweł Sobierajski, prof. PANS – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PANS we Włocławku

dr Jolanta Laskowska, prof. PANS – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych PANS we Włocławku

dr inż. Marcin Kacprowicz – Dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych PANS
we Włocławku

prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski – PANS we Włocławku

prof. dr hab. Wacława Starzyńska – PANS we Włocławku

prof. dr hab. inż. Adam Niewiadomski – PANS we Włocławku

prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz – PANS we Włocławku

dr hab. Grzegorz Pestka, prof. PANS – PANS we Włocławku

dr hab. Adam Sadowski, prof. PANS – PANS we Włocławku, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Piotr Zariczny, prof. PANS – PANS we Włocławku

dr hab. Jan Majer, prof. PANS – PANS we Włocławku

dr hab. Damian Walczak, prof. PANS – PANS we Włocławku

dr hab. Jacek Kwiatkowski, prof. UMK – UMK w Toruniu

dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK – UMK w Toruniu

dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK – UMK w Toruniu

dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ – Politechnika Łódzka

dr Dawid Bunikowski, prof. PANS – PANS we Włocławku, University of Eastern Finland

dr Monika Kamper-Kubańska, prof. PANS – PANS we Włocławku

dr Anna Chabasińska – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr Joanna Lubimow – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr Łukasz Budzyński – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr Łukasz Topolewski – UMK w Toruniu

Komitet organizacyjny konferencji:

dr Krzysztof Czarnecki, PANS we Włocławku – przewodniczący Komitetu organizacyjnego

mgr Karolina Kalińska, PANS we Włocławku – sekretarz konferencji

dr Paweł Brzustewicz

Kontakt z członkami Komitetu organizacyjnego: wyzwania@pans.wloclawek.pl

Szczegóły konferencji i linki do paneli: 

Więcej aktualności z PANS

Skip to content