;

Zapraszamy na wykłady otwarte z Grupą Allegro

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

🚩👩‍🎓Już 3 kwietnia (środa) odbędą się ciekawe wykłady otwarte dla studentów PANS we Włocławku – wykłady w formie zdalnej.
🌐„Bezpieczne zakupy w sieci” – wykład realizowany przez przedstawiciela Grupy Allegro – godz.16.45
🤝„Uprawnienia konsumenta przy zawieraniu umów na odległość” – wykład realizowany przez przedstawiciela Grupy Allegro – godz. 17.45
📋Jest to wydarzenie realizowane w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem na podstawie umowy, którą Uczelnia podpisała kilka lat temu z Centrum Procesów Bankowych i Informacji oraz Związkiem Banków Polskich (link do strony programu https://nzb.pl/).
💻Wykład zostanie wyświetlony w sali 402 (budynek dydaktyczny przy ul. Mechaników za pośrednictwem MSTeams.

Jest również możliwość uczestnictwa samodzielnego. Poniżej link do wydarzenia.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY5YTcwZjctMWY4MC00MzI2LTg0YTgtMzkxZTFjNTJjMWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22432f7a4f-9576-4d9f-a6b7-65cd1ecfb570%22%2c%22Oid%22%3a%220627d1e0-72e0-450b-8175-ef10bc49db77%22%7d

▶️Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa!

Więcej aktualności z PANS

Skip to content