;

XV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza stanowi wyzwanie dla jednostek, grup i całych społeczeństw. Powoduje konieczność nie tylko dostosowania się, ale też wyjścia  naprzeciw zmianom globalnej gospodarki w kreatywny i innowacyjny sposób w szczególności wobec takich zjawisk jak kryzys energetyczny, zielona transformacja, wzrost inflacji, zaburzenia w gospodarce wywołane niedawną pandemią COVID-19. W tym kontekście wyjątkowego znaczenia nabiera Studencka Konferencja Naukowa, gdzie prezentowane referaty obejmują szeroki zakres tematyczny umożliwiający wymianę poglądów i rozwój wiedzy w różnych obszarach. Konferencja adresowana jest do studentów reprezentujących nauki społeczne, humanistyczne, inżynieryjno-techniczne oraz nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa nad aktualnymi problemami globalnej gospodarki w ramach sekcji tematycznych.

Tegoroczna konferencja odbywać się będzie w sposób zdalny za pośrednictwem MS Teams.

Skip to content