;

WYBORY PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Szanowni Państwo,

Stosownie do zapisów zarządzenia nr 26/23 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku z dnia 23 marca 2023 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku oraz załącznika do uchwały nr 2/23 z dnia 15 maja 2023 r. Komisji Wyborczej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w sprawie sporządzenia terminarza wyborczego wyborów przedstawicieli pracowników PANS
we Włocławku, informuję że wybory przedstawicieli pracowników odbędą się w dniu 6 czerwca 2023 r., od godz. 10:00 do godz. 13:00, w auli Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii przy
ul. Energetyków 30. 

Jednocześnie informuję, że termin na zgłaszanie kandydatów został ustalony na okres od dnia 23 maja do dnia 30 maja 2023 r.

Prawo zgłaszania kandydatów, na przedstawicieli pracowników –
ma każdy Pracownik, z tym, że zgłoszenie musi poprzeć co najmniej trzech Pracowników. Zgłoszenia kandydatów składa się do Kancelarii Uczelni
w zapieczętowanej kopercie.

W dniu 31 maja 2023 r. zostanie podana lista kandydatów.

Przedstawiciele pracowników wybierani są na 4 letnią kadencję.

O szczegółach związanych z samym głosowaniem zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS we Włocławku

Więcej aktualności z PANS

Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo

🌞Niektórzy mają już wakacje, a inni wytężają umysły podczas egzaminów dyplomowych 🧠💉Na kierunku pielęgniarstwo (studia licencjackie) obronę prac dyplomowych poprzedził egzamin teoretyczny

Absolwenci Kierunku Nowe Media i E-biznes!

Z dumą informujemy, że studenci Nowych mediów i e-biznesu na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku pomyślnie zdali egzamin dyplomowy! 🎓❤️ Jesteśmy niezwykle

Mamy nowych magistrów pielęgniarstwa!

Mamy nowych magistrów pielęgniarstwa!Na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogrom emocji i wzruszeń… W dniach 25-26 czerwca br. odbyły się obrony prac magisterskich.

Skip to content