;

WYBORY PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Szanowni Państwo,

Stosownie do zapisów zarządzenia nr 26/23 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku z dnia 23 marca 2023 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku oraz załącznika do uchwały nr 2/23 z dnia 15 maja 2023 r. Komisji Wyborczej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w sprawie sporządzenia terminarza wyborczego wyborów przedstawicieli pracowników PANS
we Włocławku, informuję że wybory przedstawicieli pracowników odbędą się w dniu 6 czerwca 2023 r., od godz. 10:00 do godz. 13:00, w auli Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii przy
ul. Energetyków 30. 

Jednocześnie informuję, że termin na zgłaszanie kandydatów został ustalony na okres od dnia 23 maja do dnia 30 maja 2023 r.

Prawo zgłaszania kandydatów, na przedstawicieli pracowników –
ma każdy Pracownik, z tym, że zgłoszenie musi poprzeć co najmniej trzech Pracowników. Zgłoszenia kandydatów składa się do Kancelarii Uczelni
w zapieczętowanej kopercie.

W dniu 31 maja 2023 r. zostanie podana lista kandydatów.

Przedstawiciele pracowników wybierani są na 4 letnią kadencję.

O szczegółach związanych z samym głosowaniem zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS we Włocławku

Więcej aktualności z PANS

Druga Edycja konkursu “Brit It” Za nami

Za nami druga edycja konkursu “Brit It” organizowanego przez Studium Języków Obcych.  Konkurs dotyczył wiedzy wykraczającej poza podstawę programową z zakresu: zwyczajów,

Skip to content