;

Wnioski o Indywidualną Organizację Studiów

Indywidualnej Organizacji Studiów 

Wniosek o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów (wraz z dokumentacją potwierdzającą powód) w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 należy składać do 15 października 2021 r. w sekretariacie właściwego Instytutu. Wnioski dostępne na stronie internetowej PUZ w zakładce Dla studentów — Sprawy studenckie —regulaminy i wzory  podań oraz we właściwym  sekretariacie.  Szczegóły dotyczące przyznania IOS dostępne są w regulaminie studiów PUZ we Włocławku na stronie internetowej.

Skip to content