;

Uwaga – Szkolenie biblioteczne


Informacja dla Studentów I roku studiów wszystkich kierunków
poza Pielęgniarstwem
Biblioteka PUZ we Włocławku informuje, iż obowiązuje Państwa zaliczenie szkolenia bibliotecznego.
Na platformie Moodle (zakładka e-Biblioteka – Szkolenia biblioteczne – I rok. Przysposobienie biblioteczne), link: https://moodle.pwsz.wloclawek.pl/course/index.php?categoryid=27
znajdują się materiały umożliwiające pisemne zaliczenie części teoretycznej szkolenia.
Uwaga: poniżej hasła do kursu – 2020/2021 – I rok. Przysposobienie biblioteczne.
Na drugą część szkolenia, praktyczną zapraszamy do Czytelni Biblioteki PUZ
(obowiązują zapisy na część praktyczną, wszystkie informacje oraz link do zapisu znajdują się w instrukcji szkolenia na platformie Moodle).
Ostateczny termin zaliczenia szkolenia upływa 15 grudnia 2020 r.
Uwaga:
Osoby, które w poprzednich latach studiowały już w PUZ (dawniej PWSZ) i zaliczyły szkolenie biblioteczne, a obecnie ponownie rozpoczęły I rok studiów na innym kierunku, nie muszą jeszcze raz zaliczać szkolenia. Jednakże warunkiem koniecznym do uzyskania wpisu jest zgłoszenie się do Czytelni do 15 grudnia 2020 r. Studentów, którzy jeszcze posiadają indeks (z wpisem o szkoleniu) prosimy o jego dostarczenie. Szczegółowe informacje w bibliotece.
Brak wpisu ze szkolenia spowoduje niezaliczenie semestru!
Hasła dla studentów do kursu: 2020/2021 – I rok. Przysposobienie biblioteczne
Kierunek: Hasło:
Administracja: 2020Administracja!
Filologia angielska: 2020Filologia!
Finanse i rachunkowość: 2020Finanse!
Informatyka: 2020Informatyka!
Inżynieria zarządzania: 2020Inzynieria!
Mechanika i budowa maszyn: 2020Mechanika!
Nowe media i e-biznes: 2020Nowe!
Pedagogika: 2020Pedagogika!
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: 2020Pedagogikaprzedszkolna!
Prawo: 2020Prawo!
Zarządzanie: 2020Zarzadzanie!

Informacja dla Studentów I roku studiów kierunku Pielęgniarstwo
(studia pierwszego i drugiego stopnia)

Studentów, którzy uczestniczyli w części teoretycznej szkolenia (14 października br.) zapraszamy do Biblioteki PUZ na część praktyczną obejmującą informacje o wyszukiwaniu książek w katalogu komputerowym i bazach danych. Uwaga – obowiązują zapisy na część praktyczną. Aby zgłosić się do biblioteki na drugą część szkolenia należy zapisać się na wybrany dzień i godzinę. Link do zapisów: https://puzwloclawek.nakiedy.pl/
Prosimy zapisywać się systematyczne, jak najwcześniej, ponieważ pod koniec wyznaczonego terminu zakończenia szkolenia, może już nie być wolnych miejsc.
Osoby, które nie były na szkoleniu teoretycznym (14 października br.) muszą zapisać się na część praktyczną. W bibliotece zaliczą wtedy całe szkolenie (teoria i praktyka).

Termin zgłoszenia się do biblioteki upływa 15 grudnia 2020 roku.
Uwaga: Osoby, które studiowały już w PUZ (dawniej PWSZ) i zaliczyły szkolenie biblioteczne, a obecnie rozpoczęły I rok studiów (licencjackich czy magisterskich) nie muszą jeszcze raz zaliczać szkolenia. Jednakże warunkiem koniecznym do uzyskania wpisu jest zgłoszenie się do Czytelni do 15 grudnia 2020 r.
Brak wpisu ze szkolenia spowoduje niezaliczenie semestru!

Skip to content