;

Uwaga – Szkolenie biblioteczne

Informacja dla Studentów I roku studiów wszystkich kierunków poza Pielęgniarstwem

Biblioteka PUZ we Włocławku informuje, iż obowiązuje Państwa zaliczenie szkolenia bibliotecznego. Na platformie Moodle (zakładka e-Biblioteka – Szkolenia biblioteczne – I rok. Przysposobienie biblioteczne), link: https://moodle.puz.wloclawek.pl/course/index.php?categoryid=27 znajdują się materiały umożliwiające pisemne zaliczenie części teoretycznej szkolenia.

Uwaga: poniżej hasła do kursu – 2021/2022 – I rok. Przysposobienie biblioteczne.

Na drugą część szkolenia, praktyczną zapraszamy do Czytelni Biblioteki PUZ (obowiązują zapisy na część praktyczną, wszystkie informacje oraz link do zapisu znajdują się w instrukcji szkolenia na platformie Moodle).

Ostateczny termin zaliczenia szkolenia upływa 30 listopada 2021 r.

Uwaga: Osoby, które w poprzednich latach studiowały już w PUZ (dawniej PWSZ) i zaliczyły szkolenie biblioteczne, a obecnie ponownie rozpoczęły I rok studiów na innym kierunku, nie muszą jeszcze raz zaliczać szkolenia. Jednakże warunkiem koniecznym do uzyskania wpisu jest zgłoszenie się do Czytelni do 30 listopada 2021 r. Szczegółowe informacje w bibliotece.

Brak wpisu ze szkolenia spowoduje niezaliczenie semestru!

Hasła dla studentów do kursu: 2021/2022 – I rok. Przysposobienie biblioteczne

Kierunek: Hasło:

Administracja – 2021Administracja!

Filologia angielska – 2021Filologia!

Finanse i rachunkowość – 2021Finanse!

Informatyka – 2021Informatyka!

Inżynieria zarządzania – 2021Inzynieria!

Mechanika i budowa maszyn – 2021Mechanika!

Menedżerskie studia finansowo-prawne – 2021Menedzerskie!

Nowe media i e-biznes – 2021Nowe!

Pedagogika – 2021Pedagogika!

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 2021Pedagogikaprzedszkolna!

Prawo – 2021Prawo!

Zarządzanie – 2021Zarzadzanie!

Skip to content