;

Uwaga – Szkolenie biblioteczne (16.10-12.12.2023 r.)

Informacja dla Studentów I roku studiów wszystkich kierunków
poza Pielęgniarstwem

Biblioteka PANS informuje, iż obowiązuje Państwa zaliczenie szkolenia bibliotecznego.
Na platformie Moodle (zakładka „e-Biblioteka” – „Szkolenia biblioteczne” – „2023/2024 – I rok. Przysposobienie biblioteczne”), link: https://moodle.pans.wloclawek.pl/course/index.php?categoryid=27
znajdują się materiały umożliwiające pisemne zaliczenie części teoretycznej szkolenia.

Start szkolenia – 16.10.2023 r.

Uwaga: poniżej hasła do kursu – „2023/2024 – I rok. Przysposobienie biblioteczne”.

Hasła będą aktywne od 16.10.2023 r.

Na drugą część szkolenia, praktyczną zapraszamy do Biblioteki Uczelnianej
(obowiązują zapisy na część praktyczną, wszystkie informacje oraz link do zapisu znajdują się w instrukcji szkolenia na platformie Moodle).

Ostateczny termin zaliczenia szkolenia upływa 12.12.2023 r.


Uwaga: Istnieje możliwość przepisania szkolenia z przysposobienia bibliotecznego dla osób, które studiowały już w PANS (PUZ/PWSZ) w latach 2018/2019-2022/2023. Studenci, którzy zaliczyli szkolenie w latach wcześniejszych, z uwagi na zmiany w Regulaminie
i funkcjonowaniu biblioteki, muszą ponownie zaliczyć przysposobienie biblioteczne.
Termin przepisania szkolenia mija 12.12.23 r.
W celu przepisania szkolenia należy zgłosić się osobiście do biblioteki!

 

Brak wpisu ze szkolenia spowoduje niezaliczenie semestru!

 

Hasła dla studentów do kursu: 2023/2024 – I rok. Przysposobienie biblioteczne

Kierunek:

Hasło:

Administracja

2023Administracja!

Automatyka i robotyka

2023Automatyka!

Bezpieczeństwo wewnętrzne

2023Bezpieczenstwo!

Filologia angielska

2023Filologia!

Finanse i rachunkowość

2023Finanse!

Informatyka

2023Informatyka!

Inżynieria zarządzania

2023Inzynieria!

Menedżerskie studia finansowo-prawne

2023Menedzerskie!

Nowe media i e-biznes

2023Nowe!

Pedagogika

2023Pedagogika!

Zarządzanie

2023Zarzadzanie!

Skip to content