;

UWAGA STUDENCI I ROKU

Prosimy o dokonanie opłaty za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł.

na poniższy rachunek bankowy:

 PUZ we Włocławku BOŚ O/Włocławek: 72  1540  1069  2001  8720  6079  0001

Tytuł wpłaty: legitymacja, imię i nazwisko studenta, kierunek studiów

Warunkiem otrzymania legitymacji studenckiej jest dostarczenie wydrukowanego dowodu wpłaty w dniu jej odbioru. 

Informacje o terminach wydawania legitymacji studenckich ukaże się na tablicach ogłoszeń przed właściwym dla danego kierunku sekretariatem oraz na stronie internetowej Uczelni www.puz.wloclawek.pl w zakładce Dla studentówSprawy studenckieKomunikaty dla studentów

Skip to content