;

Szkolenie Biblioteczne – aktualizacja 01.12.2021

Szkolenie biblioteczne
Uwaga – Studenci I roku,
30 listopada 2021 r. skończył się termin zaliczenia szkolenia bibliotecznego. Osoby, które jeszcze nie zaliczyły szkolenia, prosimy o wypełnienie testu szkoleniowego oraz zgłoszenie się do biblioteki na część praktyczną do 10 grudnia 2021 r.
Link do szkolenia na platformie Moodle: https://moodle.puz.wloclawek.pl/course/index.php?categoryid=27
Brak wpisu ze szkolenia spowoduje niezaliczenie semestru!

Hasła dla studentów do kursu: 2021/2022 – I rok. Przysposobienie biblioteczne
Kierunek: Hasło:
Administracja: 2021Administracja!
Filologia angielska: 2021Filologia!
Finanse i rachunkowość: 2021Finanse!
Informatyka: 2021Informatyka!
Inżynieria zarządzania: 2021Inzynieria!
Mechanika i budowa maszyn: 2021Mechanika!
Menedżerskie studia finansowo-prawne: 2021Menedzerskie!
Nowe media i e-biznes: 2021Nowe!
Pedagogika: 2021Pedagogika!
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: 2021Pedagogikaprzedszkolna!
Prawo: 2021Prawo!
Zarządzanie: 2021Zarzadzanie!

Uwaga – studenci kierunku Pielęgniarstwo test szkoleniowy wypełniają w bibliotece.

Skip to content