;

Stypendia Rektora rozdane

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Stypendia Rektora rozdane!W roku akademickim 2023/2024 o stypendium rektora ubiegało się 196 studentów. Przyznanych zostało 110 stypendiów:

▶️ 77 z tytułu wyróżniających wyników w nauce (wysokiej średniej ocen);
▶️ 32 z tytułu osiągnięć naukowych;
▶️ 1 z tytułu osiągnięć artystycznych


Stypendium Rektora może otrzymać student, który zaliczył rok studiów lub jest studentem I roku studiów drugiego stopnia i uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią ocen), osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.Ponadto stypendium może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Więcej galerii zdjęć z PANS

Skip to content