;

Studenci II roku FiR

W dniu 10 lutego 2020  w godz. 16.30 – 18.30 w sali 305 odbędzie się poprawa kolokwium z ćwiczeń z przedmiotu Bankowość dla studentów II roku FiR .

Proszę również o zgłoszenie się studentów II roku FiR, które z powyższego przedmiotu nie mają oceny w wirtualnym dziekanacie.

Skip to content