;

Seminarium „Profilaktyka – od teorii do praktyki” i warsztaty dla studentów pedagogiki

W dniach 17-18.11.2022 r. w budynku PANS przy ul. Mechaników 3, odbędą się ciekawe wydarzenia powiązane merytorycznie z cykliczną konferencją pt. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych”. Przypominamy, że ww. konferencja odbyła się w maju roku. W listopadzie będą to trzy kolejne wydarzenia:

  • 17 listopada br. – warsztat (zamknięty) pn. „Wprowadzenie do pracy z osobą uzależnioną i jej rodziną” (prowadząca warsztat: mgr Justyna Fiałkowska – Towarzystwo „Powrót z U” w Toruniu);
  • 17 listopada br., godz. 15.00-19.00 (sala 305) – seminarium tematyczne pt. „Profilaktyka – od teorii do praktyki” (prowadzący: dr Paweł Sobierajski, prof. PANS);
  • 18 listopada br. – warsztat (zamknięty) pn. „Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy profilaktyczno-wychowawczej” (prowadzący warsztat: dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).
Skip to content