;

Ruszyły zapisy do Informiady 2023

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zapraszamy do udziału w konkursie Informiada 2023 szkoły ponadpodstawowe zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

CELE KONKURSU

· rozwijanie zainteresowań uczniów i motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym;

· pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;

· pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu;

· promowanie uczelni, pracy szkół i nauczycieli;

· wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższych;

· promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.

ETAPY KONKURSU I TERMINY

Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu szkolnego i etapu finałowego.

W celu rejestracji uczestników „platforma informatyczna” będzie aktywna od 10 marca 2023 roku do 24 marca 2023 roku, do godziny 23:59 pod adresem internetowym: www.informiada2023.pans.wloclawek.pl

Etap szkolny odbędzie się 28 marca 2023 r. między godz. 8:00 a 16:00 w szkołach, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie. Na poszczególnych etapach konkursu uczestnicy rozwiązują test na platformie www.informiada2023.pans.wloclawek.pl.

Etap szkolny opiera się na zagadnieniach z podstawy programowej szkół ponadpodstawowych z przedmiotu informatyka.

Etap finałowy odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 w budynku dydaktycznym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, przy ulicy Energetyków 30. Będzie opierał się na zagadnieniach związanych z podstawami programowania, baz danych i sieci komputerowych na poziomie akademickim.

NAGRODY

· I miejsce – nagroda rzeczowa wartości 800,00zł

· II miejsce – nagroda rzeczowa wartości 500,00zł

· III miejsce – nagroda rzeczowa wartości 200,00zł

KONTAKT
e-mail: jaroslaw.strus@pans.wloclawek.pl, tel. +48668075480.

Więcej aktualności z PANS

II Wielopokoleniowy Turniej Bocci za nami!

W zawodach zorganizowanych przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wzięło udział sześć drużyn, które zostały podzielone na dwie

Za nami Festiwal Watch Docs

🤔Dlaczego Pegasus jest bronią zagrażającą demokracji?🤔Jakie opcje ma Pegasus i jak może być wykorzystany przeciwko obywatelom?🤔Jakie wyroki w związku z Pegasusem już

Antek wróci tutaj na studia…

W minionym tygodniu drugoklasiści z Zespołu Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza we Włocławku odwiedzili Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych PANS. W trakcie wizyty

Skip to content