;

REKRUTACJA MCSM

REKRUTACJA DO PROJEKTU DLA PRACOWNIKÓW PUZ WE WŁOCŁAWKU 
 
W okresie 11-18 września 2020 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu dla:
  • kadry dydaktycznej (nauczycieli akademickich kierunku Pielęgniarstwo) 
  • kadry technicznej (pracowników administracji i obsługi MCSM)
Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie formularza zgłoszeniowego do projektu (zał. 1A do regulaminu) osobiście w Sekretariacie Instytutu Nauk o Zdrowiu lub mailowo na adres justyna.kociuba@puz.wloclawek.pl lub beata.sobczuk@puz.wloclawek.pl (skan z podpisem) do dnia 18 września br. 
 
Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową do dnia 22 września br. 
 
Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie!
 
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania tutaj:
 
Skip to content