;

Dodaj tu swój tekst nagłówka

W okresie od 22 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu dla studentów kierunków przygotowujących do zawodu nauczyciela:

  • kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie)
  • kierunku Filologia – specjalność Filologia angielska – specjalizacja nauczycielska (studia licencjackie)

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dla studentów/studentek w ramach „Szkoły ćwiczeń Galileo w Nakonowie” oraz złożenie wypełnionej, kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej:

1) osobiście w sekretariacie Instytutu Humanistycznego (przy ul. Mechaników 3) w godzinach pracy Sekretariatu.
2) za pomocą Poczty Polskiej lub kurierem wysyłając na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek – z dopiskiem: Dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”.

Dokumentację należy złożyć w terminie do 15.11.2020 – decyduje data wpływu.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową do dnia 18 listopada br.
Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie!

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania tutaj:

 
Skip to content