;

Pozytywna ocena informatyki z akredytacją na 5 lat

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uchwałą nr 114/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 lutego 2021 r. kierunek Informatyka, prowadzony w PUZ we Włocławku, otrzymał ocenę pozytywną oraz akredytację na kolejnych 5 lat.  

Według zespołu oceniającego – Informatyka w PUZ we Włocławku, spełnia wszystkie kryteria oceny i do żadnego z nich nie sformułowano zaleceń działań naprawczych. Z uznaniem komisji spotkały się m.in. koncepcja i cele kształcenia, które odpowiadają profilowi praktycznemu studiów i są dostosowane do oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego, utrzymywanie formalnych relacji z pracodawcami, które gwarantują studentom odbycie praktyk zawodowych, bogata infrastruktura dydaktyczna oraz wyposażenie techniczne pomieszczeń, szeroki system wsparcia studentów, który ma charakter kompleksowy i uwzględnia potrzeby różnych grup.    

Uzyskanie przez kierunek akredytacji jest nie tylko dowodem na wysoką jakość kształcenia, lecz także gwarancją dla absolwentów pełnej uznawalności dyplomu i kwalifikacji zawodowych. 

Więcej aktualności z PANS

Skip to content