;

Porozumienie z Zespołem Szkół Ekonomicznych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

4 listopada zostało podpisane porozumienie o współpracy Uczelni z Zespołem Szkół Ekonomicznych we Włocławku. Przedmiotem porozumienia jest objęcie patronatem dydaktyczno-badawczym przez Instytut Nauk Społecznych i Technicznych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (Zakład Finansów i Rachunkowości) klasy Technikum w zawodzie technik ekonomista w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku.  W ramach porozumienia Uczelnia zobowiązała się do sprawowania opieki merytorycznej nad kształceniem uczniów szkoły, ułatwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczelnianej oraz możliwość uczestnictwa w wykładach i innych formach edukacyjnych organizowanych przez Uczelnię. 

Więcej aktualności z PANS

Skip to content