;

Administracja (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Administracja I rok

aktualizacja: 12 maja 2023

Administracja II rok

II aktualizacja: 15 maja 2023

Administracja II rok praktyki Open Space

aktualizacja: 3 października 2022

Administracja III rok

aktualizacja: 19 maja 2023

Administracja III rok praktyki Open Space

aktualizacja: 08 listopada 2022

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka I rok

aktualizacja: 6 marca 2023

BEZPIECZEŃSTWO WENĘTRZNE

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok

aktualizacja: 19 maja 2023

Filologia angielska (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Filologia angielska I rok

aktualizacja: 18 maja 2023

Filologia angielska II rok

aktualizacja: 24 maja 2023

Filologia angielska III rok

aktualizacja: 23 maja 2023

Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Finanse i rachunkowość I rok

aktualizacja: 15 maja 2023

Finanse i rachunkowość II rok

aktualizacja: 18 kwietnia 2023

Finanse i rachunkowość III rok

aktualizacja: 26 kwietnia 2023

Informatyka (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Informatyka I rok

aktualizacja: 16 maja 2023

Informatyka II rok

aktualizacja: 21 kwietnia 2023

Informatyka III rok

aktualizacja: 3 kwietnia 2023

Informatyka IV rok

aktualizacja: 10 stycznia 2023

Inżynieria zarządzania (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Inżynieria zarządzania I rok

aktualizacja: 29 maja 2023

Inżynieria zarządzania II rok

aktualizacja: 15 maja 2023

Inżynieria zarządzania III rok

aktualizacja: 05 maja 2023

Inżynieria zarządzania IV rok

aktualizacja: 10 stycznia 2023

Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Mechanika i budowa maszyn I rok

aktualizacja: 16 maja 2023

Mechanika i budowa maszyn II rok

aktualizacja: 14 lutego 2023

Mechanika i budowa maszyn III rok

aktualizacja: 14 kwietnia 2023

Mechanika i budowa maszyn IV rok

aktualizacja: 8 grudnia 2022

Menedżerskie Studia Finansowo Prawne

Nowe media i e-biznes (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Nowe media i e-biznes I rok

aktualizacja: 23 maja 2023

Nowe media i e-biznes II rok

aktualizacja: 09 maja 2023

Nowe media i e-biznes III rok

aktualizacja: 27 kwietnia 2023

Pedagogika (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Pedagogika I rok

aktualizacja: 18 kwietnia 2023

Pedagogika II rok

aktualizacja: 26 maja 2023

Pedagogika III rok

aktualizacja: 3 marca 2023

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (studia stacjonarne JEDNOLITE MAGISTERSKIE)

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Pielęgniarstwo I rok

aktualizacja: 15 maja 2023

Pielęgniarstwo II rok

aktualizacja: 16 lutego 2023

Pielęgniarstwo III rok

aktualizacja: 20 marca 2023

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne drugiego stopnia)

Pielęgniarstwo I rok

aktualizacja: 11 kwietnia 2023

Pielęgniarstwo II rok

aktualizacja: 18 maja 2023

Prawo (studia stacjonarne - jednolite studia magisterskie)

Prawo I rok

aktualizacja: 26 maja 2023

Prawo II rok

II aktualizacja: 15 maja 2023

Prawo III rok

aktualizacja: 10 maja 2023

Prawo IV rok

aktualizacja: 10 marca 2023

Zarządzanie (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Zarządzanie I rok

aktualizacja: 18 kwietnia 2023

Zarządzanie II rok

aktualizacja: 15 maja 2023

Zarządzanie III rok

aktualizacja: 15 maja 2023

Lektoraty

Wykaz lektoratów międzykierunkowych

aktualizacja: 08 maja 2023

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rozkład zajęć z Wychowania Fizycznego

aktualizacja: 07 lutego 2023

Skip to content