;

Administracja (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Administracja I rok

aktualizacja:

Administracja II rok

aktualizacja:

Administracja II rok praktyki Open Space

aktualizacja: 3 października 2022

Administracja III rok

aktualizacja:

Administracja III rok praktyki Open Space

aktualizacja: 08 listopada 2022

Automatyka i robotyka (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Automatyka i robotyka I rok

aktualizacja:

Automatyka i robotyka II rok

aktualizacja:

BEZPIECZEŃSTWO WENĘTRZNE (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok

aktualizacja:

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok

aktualizacja:

Filologia angielska (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Filologia angielska I rok

aktualizacja:

Filologia angielska II rok

aktualizacja:

Filologia angielska III rok

aktualizacja:

Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Finanse i rachunkowość I rok

aktualizacja:

Finanse i rachunkowość II rok

aktualizacja:

Finanse i rachunkowość III rok

aktualizacja:

Informatyka (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Informatyka I rok

aktualizacja:

Informatyka II rok

aktualizacja:

Informatyka III rok

aktualizacja:

Informatyka IV rok

aktualizacja:

Inżynieria zarządzania (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Inżynieria zarządzania I rok

aktualizacja:

Inżynieria zarządzania II rok

aktualizacja:

Inżynieria zarządzania III rok

aktualizacja:

Inżynieria zarządzania IV rok

aktualizacja:

Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Mechanika i budowa maszyn I rok

aktualizacja:

Mechanika i budowa maszyn II rok

aktualizacja:

Mechanika i budowa maszyn III rok

aktualizacja:

Mechanika i budowa maszyn IV rok

aktualizacja:

Menedżerskie Studia Finansowo Prawne (STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO Stopnia)

Menedżerskie Studia Finansowo Prawne I rok

aktualizacja:

Menedżerskie Studia Finansowo Prawne II rok

aktualizacja:

Nowe media i e-biznes (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Nowe media i e-biznes I rok

aktualizacja:

Nowe media i e-biznes II rok

aktualizacja:

Nowe media i e-biznes III rok

aktualizacja:

Pedagogika (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Pedagogika I rok

aktualizacja:

Pedagogika II rok

aktualizacja:

Pedagogika III rok

aktualizacja:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (studia stacjonarne JEDNOLITE MAGISTERSKIE)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok

aktualizacja:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II rok

aktualizacja:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna III rok

aktualizacja:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna IV rok

aktualizacja:

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Pielęgniarstwo I rok

aktualizacja:

Pielęgniarstwo II rok

aktualizacja:

Pielęgniarstwo III rok

aktualizacja:

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne drugiego stopnia)

Pielęgniarstwo I rok

aktualizacja:

Pielęgniarstwo II rok

aktualizacja:

Prawo (studia stacjonarne - jednolite studia magisterskie)

Prawo I rok

aktualizacja:

Prawo II rok

aktualizacja:

Prawo III rok

aktualizacja:

Prawo IV rok

aktualizacja:

Prawo V rok

aktualizacja:

Zarządzanie (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Zarządzanie I rok

aktualizacja:

Zarządzanie II rok

aktualizacja:

Zarządzanie III rok

aktualizacja:

Lektoraty

Wykaz lektoratów międzykierunkowych

aktualizacja:

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rozkład zajęć z Wychowania Fizycznego

aktualizacja: 07 lutego 2023

Organizacja zajeć z Wychowania Fizycznego oraz zasady zaliczenia przedmiotu

aktualizacja: 07 lutego 2023

Skip to content