;

Pedagogika wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uchwałą nr 10/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 stycznia 2021 r. kierunek Pedagogika, prowadzony w Instytucie Humanistycznym Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, otrzymał ocenę pozytywną oraz akredytację na kolejnych 5 lat (najdłuższy możliwy okres). 

Według zespołu oceniającego – Pedagogika w PUZ we Włocławku spełnia wszystkie kryteria oceny i do żadnego z nich nie sformułowano zaleceń działań naprawczych. Z uznaniem komisji spotkały się m.in.: zgodne ze strategią Uczelni koncepcja i cele kształcenia, motywujące i aktywizujące metody kształcenia, kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje nauczycieli akademickich, nowoczesna infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna, świetna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wszechstronne wsparcie studentów w procesie uczenia się oraz ich praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej. 

Uzyskanie przez kierunek akredytacji jest nie tylko dowodem na wysoką jakość kształcenia, lecz także gwarancją dla absolwentów pełnej uznawalności dyplomu i kwalifikacji zawodowych. 

Więcej aktualności z PANS

Skip to content