;

Opłaty za legitymację studencką

UWAGA STUDENCI I ROKU

Prosimy o dokonanie opłaty za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł.na poniższy rachunek bankowy:

PUZ we Włocławku BOŚ O/Włocławek: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Tytuł wpłaty: legitymacja, imię i nazwisko studenta, kierunek studiów

Warunkiem otrzymania legitymacji studenckiej jest dostarczenie wydrukowanego dowodu wpłaty w dniu jej odbioru.

Informacje o terminach wydawania legitymacji studenckich ukaże się na tablicach ogłoszeń przed właściwym dla danego kierunku sekretariatem oraz na stronie internetowej Uczelni www.puz.wloclawek.pl w zakładce Dla studentów → Sprawy studenckie → Komunikaty dla studentów

Skip to content