;

Ogólnopolska konferencja kół naukowych i organizacji studenckich „Wyzwania współczesnego świata”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Szanowni Państwo

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku ma zaszczyt zaprosić Państwa na

Ogólnopolską konferencję kół naukowych i organizacji studenckich nt. „Wyzwania współczesnego świata”

Włocławek, 30.03.2022; Konferencja bezpłatna,tryb:online (szczegóły dotyczące połączenia zostaną przesłane zarejestrowanym uczestnikom po 20 marca 2022r.)

Patronat honorowy

JM Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  dr Robert Musiałkiewicz, prof. PUZ

Cel konferencji

Celem konferencji jest nie tylko wymiana doświadczeń, wyników badań naukowych, ale przede wszystkim stworzenie miejsca dla dyskursu interdyscyplinarnego pomiędzy przedstawicielami nauk społecznych, medycznych, humanistycznych czy technicznych.

Zakres tematyczny

 • Sesja techniczna – “Przemysł 4.0” – sesja dedykowana jest dla studentów, przedstawicieli kół naukowych, szkół doktorskich z obszaru nauk technicznych, zarządzania, inżynierii
 • Sesja nauk społecznych i nauk o zdrowiu “#(Wspó)odpowiedzialni za naukę, rozwój i zdrowie” – sesja dedykowana dla studentów, kół naukowych, szkół doktorskich z obszaru nauk społecznych, nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych i nauk humanistycznych
 • Sesja językowa “(Wy)tłumaczenie, czyli jak połączyć teorię z praktyką” – sesja dedykowana studentom, kół naukowych, szkół doktorskich z kierunków filologicznych

Formy wystąpień

 • Referaty
 • Referat wraz z prezentacją
 • E-plakat

Czas wystąpienia

10 minut

Komitet naukowy

dr Ewa Podlewska, prof. PUZ – Przewodnicząca Komitetu Naukowego, Prorektor ds. nauczania i studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
dr n. med. Beata Haor, prof. PUZ
dr Paweł Sobierajski, prof. PUZ
dr Jolanta Laskowska
prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski
dr hab. Piotr Zariczny, prof. PUZ
dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK
dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK
dr hab. Robert Ślusarz, prof. PUZ
dr Joanna Lubimow, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
dr Łukasz Budzyński, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
dr Anna Chabasińska, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
dr Monika Kamper-Kubańska, prof. PUZ
dr inż. Mariusza Koprowski
dr inż. Konrad Cichocki
dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
dr Karolina Kaszlińska, prof. PUZ
dr Fabian Nalikowski
dr Krzysztof Czarnecki
dr Marek Gogołkiewicz
dr Małgorzata Karolewska-Szparaga
dr inż. Małgorzata Wiśniewska
mgr Joanna Lewandowska
mgr Magdalena Machcińska-Szczepaniak
mgr Robert Kwaśniewski
mgr Patryk Ciechanowski
mgr Małgorzata Kolmus

Komitet organizacyjny

Sekretarz konferencji – Adrianna Sobczyńska adrianna.sobczynska@puz.wloclawek.pl
dr Monika Kamper-Kubańska, prof. PUZ monika.kamper-kubanska@puz.wloclawek.pl dr Beata Haor, prof. PUZ  beata.haor@puz.wloclawek.pl

Ważne terminy
15.03.2022 – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem formularza elektronicznego
20.03.2022 – przesłanie prezentacji, e-plakatów na adres adrianna.sobczynska@puz.wloclawek.pl

Materiały konferencyjne – wszystkie złożone artykuły zostaną poddane podwójnej recenzji

 • Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu to międzynarodowy kwartalnik wydawany w formie elektronicznej przez Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu.
  Ilość punktów: 5
 • Zbliżenia Cywilizacyjne to międzynarodowy kwartalnik wydawany w formie elektronicznej przez Instytut Humanistyczny Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.  Nasze pismo jest miejscem wymiany myśli przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (historia, literatura, nauki polityczne, psychologia, edukacja, administracja, i in.).
  Czasopismo znajduje się na liście MEiN
  Ilość punktów: 20

Biuro konferencji

mgr Adrianna Sobczyńska

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
ul. Mechaników 3 87-800 Włocławek
adrianna.sobczynska@puz.wloclawek.pl

Formularz Rejestracyjny

Patronat medialny

PROGRAM KONFERENCJI

Bezpłatny, bierny udział w konferencji (bez certyfikatu) poprzez obserwację na kanale YouTube: https://youtu.be/Eyl6Z0WmPZs

Więcej aktualności z PANS

Skip to content