;

Nabór 2019/2020

Wyjazdy studentów na studia

 1. Przeczytaj ogłoszenie o wyjeździe na stronie internetowej lub w gablocie z ogłoszeniami dla studentów.
 2. Sprawdź w ogłoszeniu uczelnie partnerskie dla Twojego kierunku studiów.
 3. Wybierz uczelnię partnerską.
 4. Wypełnij aplikację. W tym celu udaj się po opinię do kierownika zakładu i średnią ocen do sekretariatu Twojego instytutu.
 5. Napisz podanie z prośbą o zgodę na wyjazd do dyrektora Twojego instytutu.
 6. Jeśli planujesz wyjazd na ostatnim roku studiów napisz podanie o zgodę na wyjazd do promotora Twojej pracy licencjackiej lub inżynierskiej.
 7. Złóż aplikację z podaniem / podaniami u koordynatora Erasmus+ w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wyjazdy studentów na praktyki

 1. Przeczytaj ogłoszenie o wyjeździe na stronie internetowej lub w gablocie z ogłoszeniami dla studentów.

 2. Poszukaj pracodawcy, u którego zrealizujesz praktykę.

 3. Uzgodnij z pracodawcą zadania do realizacji oraz kwestie ubezpieczenia.

 4. Wypełnij porozumienie o programie praktyk i wyślij pracodawcy do podpisania.

 5. Wypełnij aplikację. W tym celu udaj się po opinię do kierownika zakładu i średnią ocen do sekretariatu Twojego instytutu.

 6. Złóż aplikację wraz z porozumieniem o programie praktyk zaakceptowanym przez pracodawcę u koordynatora Erasmus+ w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Zasady dofinansowania wyjazdów studentów wyjeżdżających w ramach Erasmus+ obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

Wyjazdy studentów na studia (SMS)

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy

450

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

400

Wyjazdy studentów na praktykę (SMP)

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

600

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy

550

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

500

Zasady dofinansowania wyjazdów studentów w ramach POWER obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub praktykę z prawem do dodatku socjalnego

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2995 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy

2781 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2567 PLN

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę

Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2139 PLN

2567 PLN

Grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy

1925 PLN

2353 PLN

Grupa 3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

1711 PLN

2139 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE, FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Erasmus studia

Formularz zgłoszeniowy

Erasmus praktyki

Oświadczenie

poziom znajomości języka angielskiego

Placement Agreement

Higher Education Learning Agreement for Traineeships

Skip to content