;

KONKURS – KADRY DLA PRZEMYSŁU

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Polska jest jednym z liderów rozwoju gospodarczego w Europie. Należy jednak pamiętać, że innowacyjność naszej gospodarki jest ściśle powiązana z rynkiem pracy. który domaga się pracowników ze specjalistycznymi umiejętnościami zawodowym Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dostrzega potrzeby kadrowe w polskich przedsiębiorstwach, dlatego Od ponad dwóch lat aktywnie działa. by ludzie mogli pozyskiwać widzę nie tylko szkolną. lecz także praktyczną. ARP S.A. prowadzi program Kadry dla przemysłu. którego celem jest warunków długofalowej współpracy między spółkami z Grupy ARP a szkołami technicznym i branżowymi.

Staże i konkursy przedmiotowe to możliwości dla uczniów i studentów oraz wielka szansa dla polskiego przemysłu na pozyskanie pracowników dobrze przygotowanych do pracy w braną. Aby ułatwić absolwentom kierunków technicznych start na rynku pracy. ARP S.A. organizuje liczne projekty. w które włączają się zarówno młodzi ludzie. ich opiekunowie. szkoły uczelnie, a także przedsiębiorstwa i spółki z Grupy ARP. Liczymy również na Państwa oraz zachęcanie studentów i kadry naukowej do włączenia się w projekt.
W marcu 2019 r. ARP S.A. podpis* Ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, którego celem jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań Efektem była m.in. I edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP SA. na najlepsza pracę licencjacką lub inżynierską, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Zarząd ARP SA. podjął decyzję o ogłoszeniu Il edycji konkursu. Tym razem tematyką prac są technologie. otoczenie około biznesowe, zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków oraz informatyka. Konkurs został objęty honorowym patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ARP SA. przewiduje nagrody pieniężne zarówno dla laureatów, jak i ich promotorów.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 października br. Podsumowanie konkursu odbędzie się 4 listopada 2020 r. podczas Konferencji organizowanej przez ARP S.A. przyszłości — kadry dla przemysłu’ pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Zarówno niepowtarzalny charakter konkursu, jego ranga. patronat. którym został objęty. a także nagrody to tylko namiastka sukcesu, na który mogą liczyć laureaci. Konkurs wiąże Się też z prestiżem dla instytucji. do której przynależy laureat, oraz z wyjątkowymi możliwościami zawodowymi. Łączenie świata akademickiego ze światem biznesu umożliwia spajanie najwyższych kompetencji z praktyką biznesową Jestem przekonany. że spółki z Grupy ARP potrzebują w swoich Szeregach tak przygotowanych pracowników.

Regulamin KONKURSU

Więcej aktualności z PANS

Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo

🌞Niektórzy mają już wakacje, a inni wytężają umysły podczas egzaminów dyplomowych 🧠💉Na kierunku pielęgniarstwo (studia licencjackie) obronę prac dyplomowych poprzedził egzamin teoretyczny

Absolwenci Kierunku Nowe Media i E-biznes!

Z dumą informujemy, że studenci Nowych mediów i e-biznesu na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku pomyślnie zdali egzamin dyplomowy! 🎓❤️ Jesteśmy niezwykle

Mamy nowych magistrów pielęgniarstwa!

Mamy nowych magistrów pielęgniarstwa!Na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogrom emocji i wzruszeń… W dniach 25-26 czerwca br. odbyły się obrony prac magisterskich.

Skip to content