;

KOMUNIKAT WYBORY PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Szanowni Państwo,
Stosownie do zapisów § 17 Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Komisja Wyborcza informuje, iż zgłosiło się trzech kandydatów, tj. Pan Patryk Ciechanowski, Pan Błażej Baranowski oraz Pani Renata Giętkowska. Wszyscy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi formalne.
Głosowanie odbywać się będzie w dniu 6 czerwca 2023 r., od godz. 10:00 do godz. 13:00, w auli Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii przy ul. Energetyków 30.
Głosowanie będzie się odbywało na otrzymanej od Komisji Wyborczej karcie do głosowania poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku jednego, dwóch lub trzech wybranych przez siebie kandydatów.
Zgodnie z Regulaminem – „Jeżeli wyborca:
1) postawi na karcie do głosowania znak „X” przy nazwisku więcej niż trzech kandydatów lub
2) postawi na karcie do głosowania znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, w przypadku zarządzenia wyborów uzupełniających jednego przedstawiciela Pracowników;
3) nie postawi znaku „X” przy nazwisku żadnego kandydata,
4) postawi na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata znak inny niż „X”,oddany głos będzie nieważny w całości.” Karty do głosowania będzie można wrzucać do urny wyborczej, znajdującej się w w/w lokalizacji. Na przedstawicieli pracowników zostają wybrane trzy osoby z największą liczbą głosów. Serdecznie zapraszamy na głosowanie.

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
mgr Łukasz Przystupa

Więcej aktualności z PANS

Skip to content