;

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM Z WUHAN CZ. 2

Szanowni Państwo,

w związku z rozszerzaniem się zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 informuję o bezwzględnej konieczności stosowania się do niżej wymienionych zasad:

1) osoby powracające z krajów, w których występują liczne przypadki zachorowań wywołanych koronawirusem (lista krajów podana na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego), mają obowiązek pozostania w domu przez okres 14 dni, po uprzednim powiadomieniu o tym Uczelni, mailowo lub telefonicznie. Informację o powrocie do kraju należy przekazać do Sekretariatu Instytutu;

2) w przypadku osób objętych nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną, w tym domową, z powodu podejrzenia styczności z osobą zakażoną koronawirusem lub sprawowania opieki nad małoletnim objętym nadzorem epidemiologicznym, nieobecność studenta na zajęciach dydaktycznych będzie uznawana za usprawiedliwioną (na bazie dostarczonych stosownych zaświadczeń). Informacje o tym fakcie należy zgłosić do Uczelni;

3) osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem ma obowiązek bezzwłocznego, telefonicznego powiadomienia najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenia się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. (NIE do lekarza pierwszego kontaktu!) Także w tym przypadku proszę o powiadomienie o tym fakcie Uczelni.

Osoba podejrzana o zarażenie koronawirusem to:

a) każdy kto przebywał w kraju, w którym występuje transmisja koronawirusa, LUB

b) miał bliski kontakt z osobą zakażoną, i

c) nie minęło 14 dni od pobytu lub kontaktu, i

d) obserwuje u siebie takie objawy, jak:

a. gorączka,

b. kaszel,

c. duszność.

Jednocześnie proszę o przestrzeganie podstawowych zasad higieny i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, publikowanych na stronach: www.gis.gov.pl www.nauka.gov.pl

Informacja o koronawirusie – Infolinia 800 190 590

Rektor

dr Małgorzata Legiedź-Gałuszka

Skip to content