;

Komunikat Studenckiej Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 marca 2020 r.

Studencka Komisja Wyborcza informuje, że ze względu na obecną sytuację, czynności wyborcze związane z wyborami do Uczelnianej Radu Samorządu Studenckiego muszą zostać przełożone.

Poniżej przestawiamy zmieniony terminarz czynności wyborczych.

Terminarz czynności wyborczych –  do pobrania

Karta zgłoszenia kandydata – do pobrania

Skip to content