;

KANIULACJA NACZYŃ ŻYLNYCH OBWODOWYCH GŁĘBOKICH Z ZASTOSOWANIEM USG – (LONG PIVC/MIDLINE) – KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA PIELĘGNIAREK (POŁOŻNYCH)

Szanowni Państwo,

Studenci/studentki II stopnia na kierunku pielęgniarstwo PANS we Włocławku– I i II  rok studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu PANS we Włocławku zaprasza do udziału w kursie 

KANIULACJA NACZYŃ ŻYLNYCH OBWODOWYCH GŁĘBOKICH Z ZASTOSOWANIEM USG – (LONG PIVC/MIDLINE) – KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA PIELĘGNIAREK (POŁOŻNYCH)

Miejsce szkolenia: 87-800 Włocławek, ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25, Państwowa Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, Wydział Nauk o Zdrowiu

Termin: 02.12.2023 od g. 9:00

Cel kursu: Doskonalenie wiedzy i umiejętności pielęgniarek (położnych) z zakresu kaniulacji głębokich naczyń żylnych obwodowych z użyciem narzędzia do wizualizacji żył (USG)

Rodzaj kursu: kurs dokształcający    

Wymiar godzinowy: 13 godzin dydaktycznych   

Grupa szkoleniowa : Studenci studiów II stopnia kierunek pielęgniarstwo– 10 osób 

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która:
– jest studentem/tką I lub  II roku studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo w PANS we Włocławku;

– posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
– wyraża gotowość do wzięcia udziału w szkoleniu w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

Przyjmowanie zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie ankiety, do której link umieszczony zostanie na stronie internetowej Uczelni www.pans.wloclawek.pl, w zakładce projekty – projekty unijne –Budżety Państwa – Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2023– rekrutacja. Ankieta będzie aktywna w dniach od  06.11.do 13.11 br. w godz. 0:00 – 23.59

FORLMULARZ ZGŁOSZENIOWY

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność rejestracji zgłoszeń w systemie.

Każdy ze studentów może jednokrotnie zarejestrować tylko siebie poprzez wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru albumu. Na szkolenie zakwalifikowanych zostanie 10 pierwszych osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista rezerwowa. 

Skip to content