;

Informacje na temat szkolenia bibliotecznego

Uwaga – Szkolenie biblioteczne I rok
W związku z obecną sytuacją epidemiczną biblioteka przedłuża termin zaliczenia szkolenia bibliotecznego do 15 stycznia 2021 r.Studentów, którzy do tej pory nie zaliczyli testu szkoleniowego na platformie Moodle prosimy o jego wypełnienie.Wszystkie informacje o szkoleniu znajdują się w zakładce e-Biblioteka – Szkolenia biblioteczne – 2020/2021 – I rok. Przysposobienie biblioteczne,link: https://moodle.pwsz.wloclawek.pl/course/index.php?categoryid=27

Uwaga:
Osoby, które w poprzednich latach studiowały już w PUZ (dawniej PWSZ) i zaliczyły szkolenie biblioteczne, a obecnie ponownie rozpoczęły I rok studiów na innym kierunku, nie muszą jeszcze raz zaliczać szkolenia. Jednakże warunkiem koniecznym do uzyskania wpisu jest zgłoszenie się do Czytelni do 15 stycznia 2021 r. Studentów, którzy jeszcze posiadają indeks (z wpisem o szkoleniu) prosimy o jego dostarczenie.
Dla osób, które nie mogą osobiście zgłosić się do Biblioteki istnieje możliwość przepisania szkolenia bibliotecznego poprzez e-mail. Do wiadomości e-mail z prośbą o przepisanie zaliczenia należy dołączyć potwierdzenie (informacja o zaliczeniu szkolenia z uczelnianej platformy ocen lub skan indeksu – pierwsza i ostatnia strona).  Adres e-mail Biblioteki PUZ: biblioteka@puz.wloclawek.pl  
Brak wpisu ze szkolenia spowoduje niezaliczenie semestru!
Hasła dla studentów do kursu: 2020/2021 – I rok. Przysposobienie biblioteczne

Kierunek:    Hasło:

Administracja    2020Administracja!
Filologia angielska    2020Filologia!
Finanse i rachunkowość    2020Finanse!
Informatyka    2020Informatyka!
Inżynieria zarządzania    2020Inzynieria!
Mechanika i budowa maszyn    2020Mechanika!
Nowe media i e-biznes    2020Nowe!
Pedagogika 2020   Pedagogika!
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna    2020Pedagogikaprzedszkolna!
Prawo    2020Prawo!
Zarządzanie    2020Zarzadzanie!

Skip to content