;

Informacja dla studentów I roku Pielęgniarstwa

Studenci, którzy zaliczyli część teoretyczną szkolenia (brali udział w wykładzie/szkoleniu na początku października) i chcą aktywować konto biblioteczne oraz pobrać hasła dostępu do baz proszeni są o wysłanie maila z konta uczelnianego (numer indeksu@puz.wloclawek.pl) na adres biblioteki: biblioteka@puz.wloclawek.pl z poniższą informacją (można wkleić ją w treść maila):  

Wyrażam zgodę na zdalną aktywację mojego konta bibliotecznego.   

Zgadzam się na przesłanie haseł dostępu do baz wiedzy na adres uczelnianej skrzynki elektronicznej i zachowanie ich jedynie do osobistego użytku. Oświadczam, że danych tych nie będę udostępniać innym osobom.   

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Biblioteki Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku i zobowiązuję się go przestrzegać.   

Imię i nazwisko   

Rok i kierunek studiów   

Kontaktowy nr telefonu   


W przypadku pytań prosimy o kontakt z biblioteką pod nr tel: 668-075-530 lub emailem: biblioteka@puz.wloclawek.pl 

Skip to content