;

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. ,,Innowacyjny samorząd. Wyzwania gospodarcze, społeczne i polityczne dla JST we współczesnym świecie”

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych problematyką samorządową do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Innowacyjny samorząd. Wyzwania gospodarcze, społeczne i polityczne dla JST we współczesnym świecie”, Włocławek, 15 listopada 2022 r. 

Konferencja będzie płaszczyzną do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w tym obszarze. Umożliwi także identyfikację barier, uwarunkowań i szans rozwoju innowacyjności samorządu, co przy podejmowaniu przyszłych inicjatyw może przyczynić się do zminimalizowania poziomu ryzyka i wzrostu powodzenia realizacji projektów. Powyższe, pozwoli też na zdefiniowanie wniosków o szczególnym walorze aplikacyjnym, mogących służyć jednostkom samorządu terytorialnego do podniesienia ich konkurencyjności, w szczególności w obliczu współczesnych wyzwań (pandemia, kryzys gospodarczy, postępująca inflacja, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, agresja Rosji na Ukrainę, przybycie do Polski uchodźców wojennych). 

W Konferencji wezmą udział przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, w których prowadzone są badania dedykowane innowacyjności oraz rozwoju samorządów. Chęć uczestnictwa zgłosili również przedstawiciele władz jednostek samorządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz przedstawiciele podmiotów gospodarczych oferujących innowacyjne produkty i usługi przeznaczone samorządom. Liczymy na udział przedstawicieli mediów, organizacji pozarządowych, a także zainteresowanych tą problematyką mieszkańców Włocławka i innych ośrodków.  Organizatorzy konferencji zakładają, że spotkanie ekspertów w dziedzinie innowacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego, będzie miało charakter twórczej dyskusji dotyczącej instrumentów finansowania, podejmowanych w tym zakresie działań, źródeł, obszarów i narzędzi innowacyjności samorządów. Konferencja odbędzie się w formule zdalnej. Przewidywany czas trwania: ok. 4 godzin. 

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: https://forms.office.com/r/tLC058SYuc  

Harmonogram:

Rozpoczęcie Konferencji o godz. 10:00 (forma zdalna)

  • Przywitanie gości i uczestników (dr Jolanta Laskowska, prof. PANS)
  • Otwarcie konferencji przez JM Rektora PANS we Włocławku dr, Roberta Musiałkiewicza, prof. PANS
  • Panel I: Wyzwania ekonomiczno-gospodarcze(moderator: dr Dawid Bunikowski, prof. PANS)
  • Podsumowanie i dyskusja
  • Przerwa (godz. 11:45-12:00)
  • Panel II: Wyzwania ustrojowe
    (moderator: prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski)
  • Podsumowanie i dyskusja
  • Zamknięcie obrad (dr Jolanta Laskowska, prof. PANS))

Planowane zakończenie o godz. 13:30

PEŁEN PROGRAM KONFERENCJI

Szczegółowe informacje o programie oraz linki do transmisji zostaną udostępnione zarejestrowanym uczestnikom w terminie późniejszym. Z uwagi na ograniczoną objętość monografii pokonferencyjnej, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru nadesłanych tekstów. 

Patronat honorowy: 

JM Rektor PANS dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS, 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, 

Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski,  

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Daniel Jurewicz. 

Komitet naukowy Konferencji: 

prof. Patrick Dillon – College of Social Sciences and International Studies, University of Exeter (UK) 

prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski – Zakład Administracji, PANS we Włocławku 

dr Dawid Bunikowski, prof. PANS – Zakład Administracji, PANS we Włocławku, University of Eastern Finland 

dr Leszek Czaplewski, prof. PANS – Zakład Finansów i Rachunkowości, PANS we Włocławku 

dr Daniel Jurewicz, prof. PANS – Zakład Finansów i Rachunkowości, PANS we Włocławku 

dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS – Zakład Administracji, PANS we Włocławku 

dr Ewa Podlewska, prof. PANS – Zakład Finansów i Rachunkowości, PANS we Włocławku, 

dr Marek Wojtkowski, prof. PANS – Zakład Administracji, PANS we Włocławku 

dr Jolanta Laskowska, prof. PANS – Zakład Administracji, PANS we Włocławku 

dr Fabian Nalikowski – Zakład Administracji, PANS we Włocławku 

dr Aneta Szóstek – Zakład Finansów i Rachunkowości, PANS we Włocławku 

dr Mariola Szewczyk-Jarocka – Zakład Finansów i Rachunkowości, PANS we Włocławku 

Komitet organizacyjny Konferencji: 

dr Leszek Czaplewski, prof. PANS – Zakład Finansów i Rachunkowości, PANS we Włocławku 

dr Daniel Jurewicz, prof. PANS – Zakład Finansów i Rachunkowości, PANS we Włocławku 

dr Krzysztof Czarnecki – Zakład Administracji, PANS we Włocławku 

dr Fabian Nalikowski – Zakład Administracji, PANS we Włocławku 

dr Justyna Kłobukowska – Zakład Finansów i Rachunkowości, PANS we Włocławku 

dr Aneta Szóstek – Zakład Finansów i Rachunkowości, PANS we Włocławku 

dr Mariola Szewczyk-Jarocka – Zakład Finansów i Rachunkowości, PANS we Włocławku 

mgr Łukasz Przystupa – Zakład Administracji, PANS we Włocławku 

mgr Tomasz Janikowski – Zakład Finansów i Rachunkowości, PANS we Włocławku 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem: is@puz.wloclawek.pl 

Skip to content