;

I Sympozjum Naukowe nt. „Finanse i rachunkowość – wyzwania gospodarki XXI wieku”

Sympozjum poświęcone jest aktualnym problemom związanym z teorią i praktyką rachunkowości, jak również wyzwaniom i trendom we współczesnych finansach. Celem sympozjum jest przede wszystkim stworzenie możliwości wymiany poglądów i zaprezentowania wyników badań naukowych związanych z wyzwaniami oraz zmianami zachodzącymi we współczesnych finansach i rachunkowości, które mają znaczący wpływ na procesy zachodzące w gospodarce.

Skip to content