;

Galeria Erasmus

Erasmus+ w PANS we Włocławku jest już pełnoletni!

Osiemnaście lat temu – w grudniu 2005 roku Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku otrzymała od Komisji Europejskiej pierwszą kartę programu Erasmus, stanowiącą przepustkę do pełnego uczestnictwa Uczelni w programie. W pierwszym roku działania programu uczelnia zorganizowała tylko 5 mobilności, a w roku akademickim 2022/2023 było ich aż 288.Osiemnaście lat Erasmus+ w PANS we Włocławku …

Erasmus+ w PANS we Włocławku jest już pełnoletni! Read More »

Skip to content