;

EXECUTIVE MBA – w języku polskim!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Szanowni Państwo,

chciałbym was serdecznie zaprosić do naszej Uczelni na studia EXECUTIVE MBA. Jesteśmy Państwową Uczelnią z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu kształcenia na poziomie wyższym. Kształcenia zawsze opierającego się o najważniejszy dla nas czynnik – sytuację i potrzeby rynku pracy. Dlatego naszymi wykładowcami są głównie praktycy – osoby, które swoim doświadczeniem zawodowym chcą się dzielić z innymi. Tak jest też w przypadku studiów EXECUTIVE MBA. Oferujemy wam nietuzinkową, doświadczoną kadrę, której zadaniem będzie wskazanie Wam drogi do nabycia kluczowych umiejętności praktycznych w zarządzaniu podmiotami sektora prywatnego i publicznego. Tytuł Master of Business Administration, jest nie tylko dokumentem o znaczeniu formalnym, jest też, dowodem świadczącym o naszym miejscu na rynku pracy. Dowodem odpowiedzialnego podejścia do osobistego rozwoju zawodowego oraz rozwoju podmiotu, dla którego pracujemy.  

Robert Musiałkiewicz

Rektor PUZ we Włocławku

Dlaczego studia MBA?

Sprawne i efektywne funkcjonowanie nowoczesnych firm zapewnia menedżer o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach, na które składa się zarówno gruntowna wiedza o funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jak i zbiór praktycznych umiejętności, w tym umiejętności przywódczych, interpersonalnych i planowania strategicznego. Program studiów Executive Master of Business Administration wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego biznesu. Studia MBA to nie tylko możliwość zdobywania kwalifikacji i inspirująca przygoda intelektualna, ale również szansa na wzmocnienie rozwoju osobistego i zawodowego. To także okazja do poznania wielu ciekawych ludzi i zbudowania sieci nowych relacji biznesowych.

Dlaczego warto?

 • prestiżowy dyplom Executive MBA tylko w 2 semestry
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration
 • zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182)
 • najbardziej atrakcyjne cenowo studia EMBA w regionie, możliwość rozłożenia płatności
  w przystępnym systemie ratalnym
 • 3 filary programu: profesjonalny, praktyczny, partnerski
 • aktualna, kompletna i specjalistyczna wiedza oraz praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia biznesu, zarządzania i rozwoju osobistego 
 • profesjonalna kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci
  z dużym doświadczeniem praktycznym
 • modułowy system nauczania
 • interaktywne metody nauczania – warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, symulacje
 • moduł rozwoju osobistego – niepowtarzalny sposób rozwijania indywidualnych i zespołowych kompetencji zawodowych, uwzględniający preferencje poszczególnych uczestników, typy osobowości, wzmocnienie kompetencji przywódczych – szczególny nacisk kładziemy na zajęcia wzmacniające umiejętności przywódcze, negocjacyjne oraz wiedzę, jak wprowadzać i zarządzać zmianą
 • optymalne terminy i czas zjazdów: średnio dwa raz w miesiącu (sobota i niedziela), 8 godzin dydaktycznych w formie stacjonarnej oraz kształcenie hybrydowe – część zajęć zrealizowana jest na uczelni, część na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym (synchronicznie) oraz na platformie Moodle, gdzie zamieszczane są materiały z których można skorzystać w dogodnym dla siebie czasie (asynchronicznie)
 • komfortowe warunki odbywania zajęć, pomoc w znalezieniu noclegu na czas zjazdu
 • sieć kontaktów biznesowych

Dyplomy

Otrzymasz:

 • dyplom Executive MBA Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku,
 • Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia
  16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182)

Dla kogo?

Adresatami programu są:

 • przedstawiciele kadry kierowniczej posiadający doświadczenie w prowadzeniu biznesu,
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw,
 • pracownicy międzynarodowych korporacji,
 • pracownicy polskich firm prowadzących działalność zagraniczną,
 • młodzi i kreatywni pracownicy chcący przyśpieszyć rozwój kariery zawodowej

Program studiów

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich, analizy
i opracowania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. 

Studia Executive MBA umożliwiają pozyskanie profesjonalnej i najnowszej wiedzy ze wszystkich obszarów zarządzania przedsiębiorstwem oraz budowanie sieci kontaktów biznesowych i prywatnych, wymianę poglądów podczas przerw i dyskusje z prowadzącymi. Bezpośredni kontakt jest ważny, dlatego część zajęć odbywa się w formie stacjonarnych zjazdów weekendowych, a cześć w formie zdalnej zachowując jednocześnie najwyższe standardy.

Program EMBA obejmuje 240 godzin praktycznych, inspirujących i interaktywnych zajęć dydaktycznych
i dzieli się na moduły: Biznes i ludzie, Kluczowe aspekty zarządzania, Finanse dla menedżera, Współczesne media i marketing, Projekty i innowacje, Kompetencje menedżerskie, Prawo dla członków zarządów i rad nadzorczych, Komunikacja kryzysowa, Etyka w biznesie, Etykieta i savoir vivre.

Kadra

Studia podyplomowe Executive MBA realizowane są w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w ramach profilu praktycznego, zatem istotnym jest, aby kadra dydaktyczna legitymowała się doświadczeniem zawodowym i praktycznym, zdobytym poza uczelnią wyższą. Pracownicy PUZ we Włocławku posiadają długoletnie doświadczenie zawodowe jako kadra dydaktyczna oraz praktyczne zdobyte poza uczelnią. W celu właściwej realizacji programu, poszerzenia przekazanej wiedzy, zwłaszcza jej aspektów praktycznych studia realizowane są przy udziale praktyków wyróżniających się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi oraz specjalistów w dziedzinach objętych programem studiów. Zajęcia prowadzą: przedstawiciele firm, trenerzy, osoby z wieloletnim doświadczeniem biznesowym.

Rekrutacja

NADAJ DYNAMIKĘ KARIERZE – ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Wymogi kwalifikacyjne:

 • ukończone studia wyższe magisterskie
 • posiadanie przynajmniej 5-letniej praktyki zawodowej
 • min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym / menedżerskim

Więcej aktualności z PANS

Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo

🌞Niektórzy mają już wakacje, a inni wytężają umysły podczas egzaminów dyplomowych 🧠💉Na kierunku pielęgniarstwo (studia licencjackie) obronę prac dyplomowych poprzedził egzamin teoretyczny

Absolwenci Kierunku Nowe Media i E-biznes!

Z dumą informujemy, że studenci Nowych mediów i e-biznesu na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku pomyślnie zdali egzamin dyplomowy! 🎓❤️ Jesteśmy niezwykle

Mamy nowych magistrów pielęgniarstwa!

Mamy nowych magistrów pielęgniarstwa!Na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogrom emocji i wzruszeń… W dniach 25-26 czerwca br. odbyły się obrony prac magisterskich.

Skip to content