;

DYDAKTYCZNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI

18 marca 2020 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku podpisała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę nr MNiSW/2020/190/DIR/DID w sprawie realizacji przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Nasza Uczelnia została wyłoniona w ministerialnym konkursie w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Całkowita wartość umowy oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 1 mln zł.
 
Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest programem zagwarantowanym w Konstytucji dla Nauki. Premia finansowa w wysokości 1 mln zł jest wypłacana uczelniom w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Środki mogą być wydatkowane na cele, które podniosą jakość kształcenia np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów. Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania.
 
Więcej na ten temat na: www.studia.gov.pl.
Skip to content