;

Dr n. med., mgr pielęgniarstwa Beata Haor

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Pielęgniarka ze stopniem naukowym doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Pracownik naukowo-dydaktyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim. Promotor prac licencjackich i magisterskich. Pielęgniarka z aktualnym prawem wykonywania zawodu; specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz pielęgniarstwa geriatrycznego. Kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania procesem dydaktycznym w uczelni wyższej, w tym uruchamiania kształcenia na kierunkach studiów związanych z naukami o zdrowiu, przygotowania warunków do uzyskania akredytacji. Od 2020r. ekspert PKA. Koordynator/współautor projektów współfinansowanych ze środków EFS dotyczących kształcenia pielęgniarek. Członek zespołów badawczych/ kierownik projektów badawczych poświęconych aspektom opieki pielęgniarskiej oraz sprawności funkcjonalnej seniorów. Członek zespołu ds. elektronicznej dokumentacji z zakresu opieki długoterminowej przy Radzie ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie w CSIOZ w zakresie translacji na język polski i formułowania planów opieki pielęgniarskiej z wykorzystaniem zasobów ICNP®. Współautor podręczników, skryptów oraz autor/współautor publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, indeksowanych w naukowych bazach danych, w tym z punktacją ministerstwa oraz IF. Członek redakcji naukowych czasopism międzynarodowych. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego. Członek towarzystw naukowych, delegat na Zjazd OIPiP we Włocławku, Wiceprezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Prezes Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowym Odznaczeniem za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych.

Dr n. med.,

mgr pielęgniarstwa Beata Haor

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Pielęgniarka ze stopniem naukowym doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Pracownik naukowo-dydaktyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim. Promotor prac licencjackich i magisterskich. Pielęgniarka z aktualnym prawem wykonywania zawodu; specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz pielęgniarstwa geriatrycznego. Kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania procesem dydaktycznym w uczelni wyższej, w tym uruchamiania kształcenia na kierunkach studiów związanych z naukami o zdrowiu, przygotowania warunków do uzyskania akredytacji. Od 2020r. ekspert PKA. Koordynator/współautor projektów współfinansowanych ze środków EFS dotyczących kształcenia pielęgniarek. Członek zespołów badawczych/ kierownik projektów badawczych poświęconych aspektom opieki pielęgniarskiej oraz sprawności funkcjonalnej seniorów. Członek zespołu ds. elektronicznej dokumentacji z zakresu opieki długoterminowej przy Radzie ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie w CSIOZ w zakresie translacji na język polski i formułowania planów opieki pielęgniarskiej z wykorzystaniem zasobów ICNP®. Współautor podręczników, skryptów oraz autor/współautor publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, indeksowanych w naukowych bazach danych, w tym z punktacją ministerstwa oraz IF. Członek redakcji naukowych czasopism międzynarodowych. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego. Członek towarzystw naukowych, delegat na Zjazd OIPiP we Włocławku, Wiceprezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Prezes Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowym Odznaczeniem za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych.

Skip to content