;

DODATKOWE TERMINY ZAJĘĆ WF

Studenci I roku studiów na wszystkich kierunkach mają możliwość uzupełnienia nieobecności na zajęciach wychowania fizycznego podczas dodatkowych zajęć odbywających się w soboty 14 i 21 stycznia br. , w godz. 9.00-12.00 oraz w każdy wtorek i czwartek od 5 stycznia br., w godz. 18.30-19.30 (fitness na sali gimnastycznej).

Skip to content