;

Akademia wyróżniona w VI edycji programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku otrzyma milion złotych w ramach programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Jest to program Ministra Nauki, którego celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Żeby otrzymać środki pieniężne z programu DID, uczelnia musiała spełnić następujące warunki:
▶ brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2018-2023;
▶ wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2021, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.
Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,67.Wsparcie jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej. Środki z programu pozwolą na doskonalenie jakości kształcenia praktycznego
.

Więcej aktualności z PANS

Skip to content